Międzynarodowe zawody sportowe w ramach projektu „Wzmocnienie transgranicznych stosunków społecznych”

interreg_Lietuva-Polska_PL_v2_RGB.jpg

Miasto Grajewo wspólnie z litewską Administracją Samorządu Rejonu Solecznickiego na Litwie (lit. Šalčininkai) realizuje projekt LT-PL-5R-370 „Strenghtening of border social connections” („Wzmocnienie transgranicznych stosunków społecznych”) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020.

W ramach projektu, oprócz budowy obiektów sportowo - rekreacyjnych, zaplanowane były działania wzmacniające współpracę transgraniczną poprzez wspólne imprezy sportowe. W dniach 8-9 grudnia 2022 roku przedstawiciele Grajewa (zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież szkolna) uczestniczyli w zajęciach sportowych w Ejszyszkach na Litwie. Tydzień później, w dniach 15-16 grudnia 2022 roku, reprezentacja dorosłych i młodzieży z Litwy przyjechała z rewizytą do Grajewa. W ramach partnerskich wydarzeń sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie odbyły się zajęcia integracyjne grup z Solecznik i Grajewa, natomiast na hali MOSiR rozegrany został turniej piłki nożnej (15 grudnia) oraz turniej koszykówki (16 grudnia) pomiędzy przedstawicielami gości z Solecznik oraz gospodarzy z Grajewa.

Wspólne imprezy sportowe przyczyniły się do wzmocnienia powiązań społecznych między mieszkańcami Solecznik i Grajewa. Wizyty partnerskie po obu stronach granicy zainspirowały młodzież szkolną i osoby z nią pracujące do podejmowania wspólnych działań, które pozwolą na nawiązanie przyjaznych stosunków i umożliwią realizację podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Aktualności

Powrót na początek strony