Badania ankietowe w czerwcu

czerwiec.jpg

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe:

w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (3-12.06)
  • Europejskie badanie warunków życia ludności

w gospodarstwach rolnych:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-28.06)

Dostarcza ono informacji, które wykorzystywane są do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie i służą do podejmowania decyzji dotyczących polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 1 do 5 czerwca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

Urząd Statystyczny w Białymstoku

 

Aktualności

Powrót na początek strony