Burmistrz Miasta Grajewo informuje mieszkańców miasta o ustawowych zmianach w zasadach przyznawania dodatku węglowego

Burmistrz Miasta Grajewo informuje mieszkańców miasta o zmianach w przyznawaniu dodatku węglowego. Odrzucony wniosek można złożyć ponownie.

W dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r.
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236). W art. 26 ustawy wprowadzono  zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).  W art. 2 znowelizowanej ustawy wprowadzono możliwość złożenia ponownie wniosku o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, jeżeli wcześniejszy wniosek tego gospodarstwa został pozostawiony bez rozpoznania lub został załatwiony odmownie.

Przyznanie  dodatku węglowego jest możliwe pod warunkiem , że:

- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, 

- każde gospodarstwo domowe mieszka w osobnym lokalu,

- każde z gospodarstw domowych  posiada oddzielne źródło ciepła lub współdzielone źródło ciepła,

- dodatek węglowy może zostać również przyznany, jeżeli źródło ciepła nie zostało zgłoszone lub wpisane do ewidencji CEEB.

Dodatek węglowy będzie przyznawany gospodarstwu domowemu w drodze decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym i sporządzoną na tą okoliczność notatką służbową. 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela pracownik Urzędu pod nr tel. (86) 273 08 17.


Termin na ponowne złożeniu wniosku do dnia 30 listopada 2022 roku.

 

Aktualności

Powrót na początek strony