Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od dziś rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na takich samych zasadach, jak ta podstawowa, przeprowadzona w lutym-marcu tego roku. Rodzice na złożenie wniosków mają czas od 8 do 23 kwietnia. Następnie ich zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 6 maja 2020 r. Po tym terminie rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do danej placówki. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane do 18 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach poszczególnych przedszkoli lub oddziałów. Informacje zamieszczane będą na stronach internetowych.

Aktualności

Powrót na początek strony