Nowy sprzęt i pomoce już w przedszkolach

doposażenie przedszkoli3.JPG

Przedszkola Miejskie w Grajewie zostały doposażone w nowy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, m.in. w laptopy, tablety, roboty do nauki programowania, tablice interaktywne, magiczne ściany interaktywne, książki, i gry. To dzięki realizacji projektu Miasta Grajewo „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zadania w projekcie obejmują realizację dodatkowych zajęć w Przedszkolach Miejskich w Grajewie, takich jak kółko matematyczne z elementami kodowania i robotyki oraz szkoleń dla nauczycieli we wspomnianych placówkach, a następnie ocenę efektów. Rezultatem zajęć będzie nie tylko nabywanie przez dzieci umiejętności matematycznych i informatycznych, ale także wspomaganie ich rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, jak również nabywanie przez nich sprawności w zakresie: koncentracji, koordynacji, pamięci i samodzielnego myślenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 390 tys. zł, dofinansowanie ze środków EFS to 330 tys. zł. Wkład własny Miasta: 60 tys. zł

Przypominamy, że głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności u dzieci z grup 4-, 5- i 6-latków Przedszkoli Miejskich w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 6 o zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez doskonalenie metod i form pracy sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci tych kompetencji w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Aktualności

Powrót na początek strony