Miasto Grajewo sukcesywnie awansuje w ogólnopolskich rankingach

ranging2.jpg

 Pod koniec 2023 r. pismo samorządu terytorialnego Wspólnota opublikowało najważniejsze coroczne zestawienie prezentujące aktywność inwestycyjną samorządów. W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2020 – 2022 Grajewo zajęło 83 miejsce na 630 biorących udział miast powiatowych. Warto też podkreślić, że pozycja naszego miasta rośnie - w porównaniu do zestawienia lat 2017-2019 awansowaliśmy aż o 151 miejsc. Zajmowaliśmy wówczas 234 miejsce, natomiast w zestawieniu 2018-2020 – 197 miejsce, a zestawieniu 2019-2021  - 118 miejsce.

Tworząc ranking autorzy brali pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych przez samorząd w ciągu ostatnich trzech lat tj. w 2020, 2021 oraz 2022 roku. Zgodnie z nim średnie wydatki majątkowe na osobę w Mieście Grajewo wynoszą 985,76 zł netto.

Wydatki inwestycyjne to nie jedyne zestawienie w którym Miasto Grajewo sukcesywnie awansuje. W rankingu „Kondycja finansowa samorządów – nadwyżka operacyjna 2020-2022” nasze miasto wskoczyło na 59 pozycję z kwotą 468,10 zł netto w przeliczeniu na mieszkańca. W tym samym zestawieniu na lata 2017 – 2019 zajmowaliśmy 212 pozycję.

 Jak wyjaśniają autorzy rankingu w piśmie Wspólnota „ (…) Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych. W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe. Wiąże się więc ze zmianami koniunktury gospodarczej, strumieniami dochodów zarówno własnych, jak i transferów, z zakresem obowiązków narzucanym przez przepisy, a skutkujących wielkością wydatków na utrzymanie różnych usług i instytucji.”

Aktualności

Powrót na początek strony