Ogłoszenie Burmistrza Miasta w sprawie przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości

Ilustracja do artykułu Herb_Grajewa (1).jpg

OGŁOSZENIE

Drodzy Przedsiębiorcy!

Zgodnie z uchwałą nr XIX/165/20 Rady Miasta Grajewo przdsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą wnioskować o przedłużenie płatnpości podatku od nieruchomości. Termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedłużony zostaje się do 30 września 2020 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Grajewo do dnia 15 maja 2020 r.

                                                                                                                                                                 Dariusz Latarowski

                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta Grajewo

 

Aktualności

Powrót na początek strony