Grajewski Sad Owocowy

drzewka owocowe4.jpg

Pierwszy w regionie miejski sad owocowy został posadzony w Grajewie. W ogólnodostępnym miejscu wkrótce będzie można cieszyć się smakiem różnorodnych owoców. Tutejsze jabłka, śliwki czy gruszki będą miały wspólny mianownik- urosną na dawnych, coraz rzadziej na Podlasiu występujących już odmianach drzew. Do tego doszły krzewy- wśród nich porzeczki oraz agrest. Ich atuty to nie tylko niesamowity smak i zapach. Kolejne walory to trwałość, odporność na choroby i przystosowanie do tutejszych warunków klimatycznych. Niegdyś te odmiany rosły tutaj od pokoleń, więc dzięki temu można spodziewać się, że dobrze przezimują. Grajewo jest pionierskim miastem w regionie, który swoim sadem przywróci Podlasiu owoce o smaku zapamiętanym z dzieciństwa przez dorosłych mieszkańców.

Około 200 roślin zostało posadzonych na przestrzeni ponad 11 580 metrów kwadratowych zaraz po świętach wielkanocnych. Urząd Miasta Grajewo udostępnił trzy tereny i zlecił pracownikom Centrum Integracji Społecznej aranżację naszego miejskiego sadu. Do współpracy przy projekcie Burmistrz Dariusz Latarowski zaprosił Augustowsko - Podlaskie Stowarzyszenie Eko Rolników. To zajmuje się ochroną dziedzictwa przyrodniczego- w tym starych odmian drzew owocowych w ramach przedsię-wzięcia „Bioróżnorodność biebrzańska – chronimy stare sady”.

- W ramach programu edukacyjnego opiekę nad sadem sprawować mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie. Zachęcamy również pasjonatów sadownictwa do pomocy w ramach wolontariatu – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Zapowiada się więc, że miejski sad będzie sprzyjał integracji międzypokoleniowej oraz edukacji na świeżym powietrzu.

Nowe drzewa i krzewy

Przy ul. Ekologicznej w pobliżu budynku Muzeum Mleka posadzono kilkanaście dawnych odmian drzew owocowych, w tym jabłoni, grusz. Niedługo zakwitnie tam m.in.: jabłoń papierówka, jabłoń malinówka, wiśnia lutówka, grusza konferencja, śliwa węgierka zwykła, grusza konferencja niskopienna, jabłoń niskopienna antonówka, wiśnia niskopienna, śliwa niskopienna, porzeczka mix (biała, czarna, czerwona), agrest, rabarbar, aronia. Na ul. Targowej, na terenie pomiędzy blokami oraz wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego, posadzono: porzeczkę mix (biała, czarna, czerwona), rabarbar, pigwowiec, agrest, czereśnię majówkę, jabłoń złota reneta, śliwę węgierkę wczesną, wiśnię nefris, aronię. Dzięki temu powstanie również bank genów dawnych odmian dla przyszłych pokoleń. Raz jeszcze warto podkreślić, że posadzone zaraz po świętach wielkanocnych drzewa i krzewy owocowe są genetycznie przystosowane do tutejszych warunków klimaty-cznych. Dzięki temu nie są uzależnione od oprysków jak inne odmiany. Stosunkowo dobrze znoszą zimy. Dla przykładu- złota reneta polecana była do sadzenia w tej części kraju i Europy już w 1909 roku podczas IV Zjazdu Owocoznawców w Częstochowie.

To już kolejne tereny z zadbaną zielenią

- Dbamy o to, by w naszym mieście przybywało wysokiej jakości zieleni. W ubiegłym roku w Parku Solidarności powstała aleja dębów. Do tego doszła tam oraz na terenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego łąka kwietna. Odnowiony teren przy ulicy Popiełuszki od strony torów osłonięty jest drzewkami iglastymi. Zupełną nowością i unikatem w skali kraju i regionu jest miejski sad owocowy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Liczę na to, że będzie służył wszystkim mieszkańcom – dodaje Burmistrz Dariusz Latarowski.

Trzymamy więc kciuki za to, że rośliny się przyjmą i niebawem wydadzą słodkie owoce, które zerwać będzie mógł każdy z nas. Zapowiada się zatem pyszna podróż do smaków dzieciństwa i oby przedwcześnie nie zniweczyli jej wandale.

Aktualności

Powrót na początek strony