Przedszkole Miejskie nr 2 i Żłobek Miejski - parkujemy i wchodzimy wyłącznie od strony ul. Krasickiego

1spotkanie os. poludnie 27 (8).JPG
Trwa cykl spotkań Burmistrza z mieszkańcami. Wizyty włodarza w różnych częściach Grajewa mają przede wszystkim pomóc w zrozumieniu najważniejszych potrzeb i problemów mieszkańców. 
Dzisiejsze spotkanie odbyło się przed blokiem nr 27 na os. Południe. Wzięło w nim udział blisko 30 mieszkańców, radni miejscy – Tomasz Siejda i Arkadiusz Skawski oraz dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 – Barbara Cybula. Zdecydowanie zdominował go temat parkowania aut przez rodziców odwożących dzieci do znajdującego się naprzeciwko przedszkola i żłobka na należącym do spółdzielni parkingu przed blokiem nr 27.
Mieszkańcy bloku mają dość takich praktyk i zapowiadają blokady.
Jak niejednokrotnie podkreślił Burmistrz wszystkim zależy na znalezieniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało zarówno mieszkańców jak i władze przedszkola i żłobka. Po analizie problemu podjęta została decyzja o zamknięciu wejścia do przedszkola i żłobka od strony bloku nr 27 i otwarciu bramki od strony ulicy Krasickiego. Dodatkowo droga prowadząca do przedszkola i żłobka od strony ulicy Koszarowej przeznaczona będzie wyłącznie dla pracowników obu instytucji i dostawców.
W związku z powyższym rodzice dzieci, które uczęszczać będą do Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Żłobka Miejskiego proszeni są o parkowanie samochodów i wchodzenie na teren jednostek bramą od strony ulicy Krasickiego.
Ponadto podczas spotkania Burmistrz odpowiadał na nurtujące mieszkańców pytania i wysłuchał próśb i apeli zgromadzonych.

Aktualności

Powrót na początek strony