Ogłoszenie skierowane do zainteresowanych zakupem węgla dystrybuowanego przez Miasto w 2023 r.

fot. Internet.jpg

Burmistrz Miasta Grajewo zwraca się z prośbą do właścicieli gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Grajewo, zainteresowanych zakupem węgla dystrybuowanego przez miasto na 2023 rok o złożenie w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) wniosku na zakup preferencyjny węgla w cenie 2000 zł za tonę (max. 1,5 t).


Wnioski należy składać w punkcie podawczym Urzędu Miasta Grajewo lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl w terminie do 31.01.2023 r.


W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022 r. powiększa limit określony na 2023 r.


Aktualności

Powrót na początek strony