Ul. Elewatorska. Oficjalne zakończenie inwestycji

fot. 4 zakończenie Elewatorska przecięcie wstęgi.JPG

Dziś odbyło się oficjalne i uroczyste zakończenie inwestycji powiatowej dotyczącej przebudowy ul. Elewatorskiej. Przypomnijmy, że w poniedziałek miał miejsce odbiór końcowy robót wykonanych w ramach zadania. Miasto Grajewo dofinansowało inwestycję kwotą 1 mln 1 tys. 500 zł. W dzisiejszym wydarzeniu wziął więc udział Burmistrz Dariusz Latarowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni od skrzywiania z ul. Przemysłową do fragmentu wykonanego w 2010 r.; wybudowaniu chodników i ścieżki rowerowej na całej długości jezdni; przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej i uzupełnieniu brakującej; powstało także nowe oświetlenie i oznakowanie. W ramach zadania wykonano również skrzyżowania z ul. Przemysłową i Magazynową.

Inwestycję powiatową za blisko 3,5 mln zł zrealizowało konsorcjum grajewskich firm. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 1,5 mln zł oraz wsparte wspomnianą już kwotą 1 mln 1 tys. 500 zł przez Miasto Grajewo. Pozostałe wydatki pokryte zostały ze środków budżetu Powiatu Grajewskiego.

Aktualności

Powrót na początek strony