Wnioski Burmistrza już trafiły do centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

pismo Burmistrza Miasta Grajewo do GDDKiA.jpg

 

26 lutego br. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski wysłał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo z prośbą o rozpoczęcie prac zmierzających do budowy sygnalizacji świetlnej w czterech newralgicznych punktach miasta. Te skrzyżowania, gdzie światła udrożniłyby ruch, to przecięcia się ulic: Kopernika (DK 61) z Dworną i Koszarową, Wojska Polskiego (DK 65) z Konstytucji 3 Maja i Cmentarną, Wojska Polskiego z (DK 65) z 9 Pułku Strzelców Konnych oraz Ełckiej (DK 65) z Dworną i Strażacką. Miasto zabiega o to, by te inwestycje trafiły do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 z Krajowego Funduszu Drogowego.

 

Do tego tematu odniósł się  Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA.

- Wnioski, prośby Miasta Grajewo zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu planów, które zostały w dniu 31.03.2021 r. wysłane do Centrali GDDKiA. Tam będą weryfikowane pod względem pilności realizacji w stosunku do zadań w skali całego kraju. Nie zostały w planach ujęte zadania, które zawierają się w zakresie zadania "Rozbudowy DK 65 na odcinku od granicy województwa do DK 61", gdyż jesteśmy aktualnie na etapie podpisywania umowy na prace projektowe w ramach niniejszego zadania i siłą rzeczy postulaty Burmistrza będą przekazane Projektantowi – wyjaśnił 25 marca Rafał Malinowski.

Jednocześnie GDDKiA wskazuje, że plany inwestycyjne uzgadniane są w Ministerstwie Infrastruktury i trudno tu mówić o ich realizacji w roku 2021. Proces rozpoczęcia finansowania (po akceptacji zadania) trwa około rok. Plany inwestycyjne do realizacji w roku 2021 zostały ustalone w latach poprzednich i o ile istnieje zawsze opcja "dokładania" zadań inwestycyjnych do planów, to na pewno nie z terminem realizacji ich w roku 2021.

Zrozumiałe jest, że wiele zależy tutaj od budżetu krajowego, a procedury weryfikacji i zatwierdzania planów inwestycyjnych wymagają czasu.

Jaki będzie kolejny krok do realizacji tych zadań?

- Jeśli zostaną zaakceptowane i potwierdzone do realizacji, to Oddział będzie opracowywał Program Inwestycji, aby uzyskać zgodę na ich realizację od Ministerstwa Infrastruktury oraz finansowanie. Po otrzymaniu zatwierdzonego przez Ministerstwo Programu Inwestycyjnego Oddział będzie mógł (po przydzieleniu środków finansowych) przystąpić do ogłaszania przetargu na realizację inwestycji – odpowiedział rzecznik Malinowski.

Drogowcy już zapowiadają kolejną inwestycję w naszym mieście, której spodziewać się można w najbliższej przyszłości.

- Jeszcze w kwietniu możemy podpisać umowę na zadanie: „Budowa chodnika i ciągu pieszo – rowerowego w Grajewie, w ciągu Drogi Krajowej 61” w formule projektuj i buduj na odcinku 720 metrów – zapowiada R. Malinowski.

 

Aktualności

Powrót na początek strony