KOMUNIKAT ptasia grypa

herb.jpg

Urząd Miasta Grajewo informuje, że Rozporządzeniem Nr 2/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021, poz. 1707) w sprawie zapobiegania wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego na podstawie § 1 cyt. wyżej rozporządzenia:


"Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków".


Zgodnie z ww. rozporządzeniem na Targowisku Miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie wprowadza się całkowity zakaz handlu drobiem (w tym gołebiami).

Zakaz ten wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

Aktualności

Powrót na początek strony