Ogłoszenie w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zmienionym Rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 522) w Urzędzie Miasta Grajewo wprowadza się następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych:

  1. W punkcie podawczym znajdującym się w holu Urzędu – na zasadach opisanych w Instrukcji dla interesantów znajdującej się na drzwiach wejściowych do Urzędu – można załatwić niezbędne sprawy związane ze sporządzeniem aktu urodzenia
    i aktu zgonu oraz wydaniem dowodu osobistego.


  1. W pozostałych sprawach urzędowych zaleca się składać wnioski w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap, do której odnośnik znajduje się na stronie: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/epuap/.

Zaleca się przed załatwieniem danej sprawy kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu 86 273 08 02 lub z komórką merytoryczną, zgodnie z podanym wykazem telefonów kontaktowych:

https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/wydzialyipracownicy/.

  1. W celu dokonania niezbędnych opłat najlepiej korzystać z formy elektronicznej. Poniżej wykaz numerów kont bankowych:

Numery kont bankowych Urzędu Miasta Grajewo:
PKO BANK POLSKI Oddział w Białymstoku C.K. w Łomży

24 1020 1332 0000 1502 1214 2172
(podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa)

91 1020 1332 0000 1302 1073 6116

(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)


W sytuacjach szczególnych możliwe jest dokonanie opłaty w kasie Urzędu w godz. 9.00-14.00.


Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Dariusz Latarowski


Burmistrz Miasta Grajewo


Aktualności

Powrót na początek strony