Konsultacje społeczne Planu angażowania mieszkańców i parterów społecznych

W dniu 7 lutego 2020 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. „Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020-2022”.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji mieszkańców do projektu ww. dokumentu będącego przedmiotem konsultacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

1. Dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami, które odbędą się w Grajewskim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 20 w terminach:

a) 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00,
b) 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 .

2.Zbierania opinii, propozycji i uwag w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem Formularza konsultacyjnego dostępnego w okresie konsultacji. Wypełnione Formularze konsultacyjne można dostarczyć w okresie od 7 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r. w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną na adres sekretariat@um.grajewo.pl
b) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6 A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

W załączeniu konsultowany dokument: „Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020-2022” oraz Formularz konsultacyjny na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu. Formularz dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo bip.um.grajewo.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Aktualności

Powrót na początek strony