Miasto złożyło wnioski na 14 mln zł

Miasto Grajewo 23 grudnia złożyło trzy wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Wnioski te opiewają na łączną kwotę ponad 14 mln zł i oparte są na dokumentacjach z pozwoleniami na budowę - mówił Burmistrz Dariusz Latarowski na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta Grajewo.

Pierwszy wniosek związany jest z realizacją inwestycji polegających na rozbudowie w Grajewie: sieci kanalizacji sanitarnej w siedemnastu ulicach: Legionistów, Spokojna, Ułańska, Perlitza, Sztramko, Jana Pawła II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, Św. M. Kolbe, Siedzikównej Inki, Kościelna, Grabowskiego, Tabortowskiego, Piłsudskiego (odcinek od Bocznej do Kolejowej) oraz Miłej. Wniosek ten zakłada także rozbudowę sieci wodociągowej w dziesięciu ulicach: Jana Pawła II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, Św. M. Kolbe, Śledzikównej Inki, Grabowskiego, Tabortowskiego oraz Piłsudskiego (odcinek od Bocznej do Kolejowej). Koszt tych inwestycji został oszacowany na 5 mln 340 tys. zł.

Kolejny, drugi, z wnisoków dotyczy inwestycji, która polega na modernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych w Grajewie przy ulicach Piłsudskiego, Traugutta, Kilińskiego i Ełckiej.
Inwestycja obejmie głęboką modernizację energetyczną budynków z remontem zdegradowanych elementów zewnętrznych i wewnętrznych wraz z doposażeniem w brakujące instalacje oraz przyłącza do sieci miejskich siedmiu wielorodzinnych budynków komunalnych, znajdujących się w ścisłym historycznym centrum Grajewa. Szacowany koszt tej inwestycji to 5 mln 260 tys. zł.

Trzeci wniosek dotyczy rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Miasta Grajewa. W ramach inwestycji przewiduje się: budowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w 4 ulicach: Stefczyka, Kolejowa, Kwiatowa, Działkowa o łącznej długości 1,66 km oraz budowę miejskiej sieci wodociągowej w czterech ulicach: Stefczyka, Kolejowa, Kwiatowa, Działkowa o łącznej długości 1,70 km. Kwota wnioskowanych przez Miasto środków to 3 mln 490 tys. zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 12 mld złotych. Ostatni konkurs obejmował środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1,65 mld zł. Termin składania wniosków od 10 grudnia 2020 r. do 28 grudnia 2020 r.

Aktualności

Powrót na początek strony