Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

ministerstwo14.11.pngministerstwo14.11.png

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego. Miasto Grajewo przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie Miasta Grajewo.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Miasto Grajewo składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego do dnia 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz naboru wniosków dostępne są na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resorto?

Miasto Grajewo zamierza aplikować o przyznanie środków na realizacje Programu.
Z uwagi na powyższe członkowie rodzin oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6 - Sekcja Świadczeń i Usług Opiekuńczych, tel. 86/273 08 60 wew. 65.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 r.

Aktualności

Powrót na początek strony