Burmistrz nagrodził zwycięzców

1wreczenie nagrod 15 (14).JPG
Dziś Burmistrz Dariusz Latarowski wręczył nagrody zwycięzcom konkursu o tematyce profilaktyki uzależnień, pt.„ WYBIERZ MARZENIA, NIE UZALEŻNIENIA”.
Konkurs zorganizowany był przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Grajewo oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podstawowym kryterium wzięcia udziału w konkursie było wykonanie, dowolną techniką, pracy plastycznej podczas ferii zimowych organizowanych w Świetlicy Środowiskowej „Przystań” działającej przy Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie.
Wyniki konkursu:
Kategoria wiekowa 1:
1. Amelia Sazykin – 160 pkt.
2. Paulina Rąpała – 143 pkt.
3.Maja Makowska – 137 pkt.
Kategoria wiekowa 2:
1. Zuzanna Makowska– 157 pkt.
2. Oliwia Bęćko – 138 pkt.
3. Dominika Romanowska– 138 pkt.
4. Sandra Romanowska – 136 pkt.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Aktualności

Powrót na początek strony