Przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego

Przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego.jpg

Dziś w Urzędzie Miasta Grajewo odbyło się przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla szkół podstawowych i przedszkoli uczestniczących w projekcie pt. „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiatach: Łomżyńskim, Grajewskim, Zambrowskim i Mieście Łomża”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest: poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat, poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu profilaktyki wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędowej ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości występowania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

Etap I – Poziom edukacyjny:

W ramach tego etapu:

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz dzieci uczęszczające do pierwszej klasy podstawowej, dzieci z klas czwartych i szóstych szkoły podstawowej zostaną objęte działaniem edukacyjnym z zakresu prawidłowej profilaktyki wad postawy i promowania ruchu i zdrowego stylu życia.

Etap II – Poziom rehabilitacyjno – leczniczy:

W ramach tego etap:

Dzieci z rozpoznanymi wadami postawy zostaną objęte leczeniem przy zastosowaniu specjalnych metod fizjoterapeutycznych, ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych i ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.

Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne łącznie z konsultacjami i badaniami lekarskimi.

Koordynatorem projektu jest Łomżyńskie Forum Samorządowe.

Aktualności

Powrót na początek strony