CZYSTE POWIETRZE DLA WARMII, MAZUR I PODLASIA!

CZYSTE POWIETRZE DLA WARMII, MAZUR I PODLASIA!

Caritas Diecezji Ełckiej realizuje przedsięwzięcie „Czas na czyste powietrze – program rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”, dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z  wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy jeszcze nie wymienili źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Na szkolenia zapraszamy ludzi zaangażowanych, liderów w swoich środowiskach lokalnych, zależy nam aby rozpropagowali informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” wśród swego najbliższego otoczenia i przedstawili możliwości wymiany źródła ciepła bądź wykonania termomodernizacji w swoich środowiskach.

Termin realizacji projektu: kwiecień 2022 – czerwiec 2023

Nabory dla uczestników, szkolenia, piknik: wrzesień 2022 – kwiecień 2023,

Nabory do programu, czekamy na uczestników. Informacje i zapisy: tel. 500031222, email: caritasorzysz@interia.pl

  1. „SPRAWIEDLIWI DLA POWIETRZA” – WARSZTATY DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW DOMOWYCH

Program skierowany do właścicieli gospodarstw domowych. Nabór do programu jest otwarty i całkowicie bezpłatny dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 3 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.

Terminy szkoleń:

10.09 - 12.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

07.10 – 09.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

15.10 – 17.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

03.04 – 05.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

 

  1. „RZECZNICY CZYSTEGO POWIETRZA” – PROGRAM DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

Program skierowany do członków Parafialnych Zespołów Caritas z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 4 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 28 godzinnym programem edukacyjnym. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.   

Terminy szkoleń:

05.09 - 08.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

14.09 – 17.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

07.04 – 09.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

11.04 – 14.04.2023r. – 1 grupa – 25 osób

 

  1. „PROMOTORZY ZMIAN” – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, SAMORZĄDOWCÓW, LIDERÓW LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Program skierowanym do pracowników socjalnych, samorządowych i członków organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 3 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 20 godzinnym programem edukacyjnym. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.

Terminy szkoleń:

 

03.10 – 05.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

11.10 – 13.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

02.01 – 04.01.2023r. – 2 grupy – 50 osób

11.04 – 14.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

 

Program projektu wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych problemów ekologicznych jakim jest konieczność poprawy czystości powietrza, a to zależy od indywidualnych postaw każdego człowieka. Zależy nam na poinformowaniu jak największej liczby osób, którzy dowiedzą się o możliwości uzyskania dofinansowania i skorzystają ekonomicznie i ekologicznie.

Coraz bardziej wymagające przepisy prawa, w tym przyjmowane w województwach tzw. uchwały antysmogowe oraz programy ochrony powietrza, a także rosnące koszty energii cieplnej i elektrycznej to realne wyzwania dla każdego gospodarstwa domowego. Aby obniżyć koszty ogrzewania, nie wystarczy zamontować nowoczesne źródła ciepła, ale trzeba również ocieplić budynek, dzięki czemu domy będą bardziej efektywne energetycznie.

Pomagamy w wypełnieniu i złożeniu wniosku.

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

24 września 2022r., w godz. 12-18.00, w Ełku na Placu Jana Pawła II odbędzie się ogólnodostępny otwarty piknik z bogatym programem edukacyjnym. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia, produktywności, gospodarki i środowiska, a także wykazanie ścisłego związku między jakością powietrza a osobistymi decyzjami podejmowanymi przez ludzi.

Koszt projektu: 1.313.150,00 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW: 1.181.550,00 zł

Więcej informacji na stronie www.czasnaczystepowietrze.com.pl

FB  Czas na Czyste Powietrze | Facebook

Organizator:

                          

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Diecezji Ełckiej

 

Aktualności

Powrót na początek strony