Ruszył nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022!

BO plakat 2022.jpg

Od dziś, 10 maja do 23 maja mieszkańcy Grajewa mogą składać formularze zgłoszeniowe propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Do dyspozycji grajewian jest 150 tys. zł. Warto zgłosić swój pomysł i dzięki temu mieć realny wpływ na rozwój naszego miasta.

Uwaga!

Przypominamy, że cały proces konsultacji społecznych przebiega za pośrednictwem Platformy do zarządzania Budżetem Obywatelskim, czyli strony internetowej: https://grajewo.budzet-obywatelski.org/, która zawiera moduły dedykowane do obsługi każdego z etapów konsultacji.

Następnym etapem, który potrwa do 14 czerwca będzie weryfikacja i analiza zgłoszonych zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne oraz ogłoszenie listy zadań zakwalifikowanych do głosowania.

Wszystkie niezbędne informacje o Budżecie Obywatelskim na stronie: https://grajewo.budzet-obywatelski.org/ . Tam znajdziemy również instrukcję, jak zgłosić propozycję zadania do BO. Warto pamiętać o tym, że propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składane są drogą elektroniczną. 

Aktualności

Powrót na początek strony