Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wynajem na czas oznaczony garażu murowanego stanowiącego własność Miasta Grajewo - garaż zlokalizowany na obszarze istniejącej zabudowy garażowej przy ul. Ekologicznej.

 

K O M U N I K A T

z dnia 3 lutego 2022r.

 

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony (licytację)
na wynajem na czas oznaczony garażu murowanego stanowiącego własność Miasta Grajewo.

Garaż o powierzchni użytkowej ok. 16 m2 przeznaczony do przetargu zlokalizowany jest na obszarze istniejącej zabudowy garażowej przy ul. Ekologicznej,
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4130
o powierzchni 18 m2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Najemca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu ani go podnajmować.

Najemca obowiązany jest do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wynajmowanym garażem.

Miesięczny czynsz z tytułu najmu płatny jest do dnia 30 każdego miesiąca.

Garaż przeznaczony zostaje do wynajęcia na okres jednego roku.

 

 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł + VAT w wysokości 23%.

Czynsz uzyskany w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2022r. o godz. 1000 w sali nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Grajewo w godz. 730 – 1530 lub telefonicznie 86 273 0824 i 86 273 0825.

 

 

 

  BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Latarowski

 

 

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony