Ogłoszenie skierowane do zainteresowanych zakupem węgla dystrybuowanego przez miasto

Grajewo z lotu ptaka.JPG

Burmistrz Miasta Grajewo zwraca się z prośbą do gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Grajewo, zainteresowanych zakupem węgla dystrybuowanego przez miasto o złożenie w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość węgla (limit max. 2 tony na gospodarstwo domowe) i jego rodzaj. 

Dane, które należy przekazać:

1) imię i nazwisko,

2) adres gospodarstwa domowego,

3) adres e-mail lub numer telefonu,

4) rodzaj węgla (groszek, orzech, kostka, ekogroszek, miał)

5) ilość potrzebnych ton (max. 2 tony na gospodarstwo domowe).

6) informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach zakupu preferencyjnego.

 

Zapotrzebowanie należy składać w punkcie podawczym Urzędu Miasta Grajewo lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@um.grajewo.plw terminie do 28.10.2022 r.

UWAGA!

Wnioski o zakup preferencyjny będzie można składać po wejściu w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Aktualności

Powrót na początek strony