Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Parku Solidarności

K O M U N I K A T

z dnia 22.05.2023r.

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Grajewo położonej na terenie Parku Solidarności z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dla ludności (mała gastronomia, usługi związane z kulturą, rozrywką, rekreacja) .

Nieruchomość przeznaczona do przetargu położona jest w Grajewie na terenie Parku Solidarności, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1416/1, 1416/2 i 1361/39 o łącznej powierzchni 0,0877 ha. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość przeznaczona zostaje do wydzierżawienia na okres od 01 czerwca do 30 września 2023r.

Wydzierżawiający nie może zmieniać przeznaczenia umowy dzierżawy ani oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego wydzierżawienia.

Wydzierżawiający obowiązany jest do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością.

Czynsz dzierżawny płatny jest miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca .

 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – wynosi 400,00 zł miesięcznie. Czynsz uzyskany w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2023r. o godz. 1000 w sali nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Grajewo w godz. 730 – 1530 lub telefonicznie 86 273 0824 i 86 273 0825.

 

 

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Bednarko

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Aktualności

Powrót na początek strony