Burmistrz Miasta Grajewo informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. koncepcji bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w ciągu ulic Józefa Piłsudskiego i Kopernika.

Grajewo, 03 listopada 2022 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

 

       Burmistrz Miasta Grajewo informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. koncepcji bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w ciągu ulic Józefa Piłsudskiego i Kopernika.

       Zainteresowane osoby mają możliwość zapoznania się z powyższą koncepcją oraz składania uwag i propozycji zmian do koncepcji w formie pisemnej na załączonym formularzu.

       Uwagi i propozycje zmian można składać w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6A) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@um.grajewo.pl do dnia 18 listopada 2022 r.

       Po przeanalizowaniu uwag i propozycji zmian zostanie zorganizowane spotkanie mieszkańców Miasta Grajewa z Burmistrzem oraz przedstawicielami PKP.

Aktualności

Powrót na początek strony