„Anioł bożonarodzeniowy” – Konkurs!!!

plakat.jpg

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECIzaprasza dzieci w wieku od 6 lat do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym „Anioł bożonarodzeniowy”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego Anioła - jako dekoracji świątecznej, dowolną techniką plastyczną.

Cele konkursu:

    - kształtowanie dziecięcej wyobraźni

    - wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego

    - rozwijanie zainteresowań plastycznych

    - doskonalenie umiejętności manualnychWarunki uczestnictwa:

    - zgłoszenie swojego uczestnictwa w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie lub pod numerem telefonu 86 272-49-74

    - praca ma mieć formę przestrzenną o wysokości nie przekraczającej 0,5m

    - prace powinny być wykonane indywidualnie, nie grupowo

    - konstrukcja Anioła powinna być stabilna, a jego elementy solidnie przymocowane

    - do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu

    - zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki

    - prace będzie można odebrać w Oddziale dla Dzieci MBP po rozstrzygnięciu konkursu.    Kryteria oceny:

    - zgodność z tematem

    - oryginalność pracy

    - ogólna estetyka pracy

    - technika wykonania

    - samodzielność

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu

Terminy:
     - prace należy złożyć do dnia 22 grudnia 2020 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego 3
    - podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 przy Oddziale dla Dzieci MBP na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie
     - Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich prac zostaną opublikowane na stronach internetowych miasta oraz Biblioteki


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy podczas tworzenia prac!

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie

Aktualności

Powrót na początek strony