Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w mieście Grajewo

herb_Grajewa_ver_12.png

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1, ul. 11 Listopada 12 w Grajewie, Przedszkolu Miejskim nr 4, ul. Ełcka 31 w Grajewie, Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 12 w Grajewie, Szkole Podstawowej nr 2, ul. Mickiewicza 1 w Grajewie, Szkole Podstawowej nr 4, ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych jednostek. Poniżej harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 kwietnia 2024 r.

do 06 maja 2024 r.

.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 07 maja 2024 r.

do 14 maja 2024 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 maja 2024 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 21 maja 2024 r.

 do 29 maja 2024 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4 czerwca 2024 r.

 

Aktualności

Powrót na początek strony