Remont schodów w Parku Solidarności

schody Park Solidarności.JPG

Schody prowadzące z ul. Konstytucji 3-go Maja do Parku Solidarności zostaną wyremontowane. Odbył się przetarg i spośród złożonych ofert najwięcej punktów otrzymała oferta Firmy MARFIL - Kamieniarstwo dla budownictwa z miejscowości Ładzice, która przedstawiła cenę wykonania remontu 227 tys. zł.

Obecnie Miasto Grajewo prowadzi postępowanie przetargowe w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Zadanie "Remont schodów w Parku Solidarności - wejście od ulicy Konstytucji 3-go Maja w Grajewie" ma zostać wykonane najpóźniej 90 dni od daty podpisania umowy.

Aktualności

Powrót na początek strony