Przebudowa głównego skrzyżowania w Grajewie - komunikat

herb.jpg

Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski zaprasza Mieszkańców Grajewa do zgłaszania swoich uwag dotyczących dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku granica województwa - DK61 w Grajewie", która została przygotowana przez projektantów na zlecenie GDDKiA oddział Białystok. Plany sytuacyjne projektu budowlanego zawierają proponowane rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe ul. Ełckiej i przebudowy głównego skrzyżowania.

Prosimy, aby uwagi w tej sprawie zostały złożone na piśmie w terminie do 16 lutego 2022 r. osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6 A, 19-200 Grajewo lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl

Z dokumentami można zapoznać się także osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu pod nr telefonu 86 273 0816.

Uwagi mieszkańców zostaną przekazane do GDDKiA oddział Białystok.

Aktualności

Powrót na początek strony