Modernizacja kolejnych przejść dla pieszych

przejscie dla pieszych ul. Koszarowa.jpg

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dziś, 8 sierpnia, Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo podpisał umowę na realizację zadania pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie” w ramach działania 3.1. : Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  W ramach inwestycji powstanie:

  1. wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Mickiewicza – naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2
  2. wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Mickiewicza – naprzeciwko Zespołu Szkół nr 1
  3. wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Koszarowej – naprzeciwko przychodni lekarskiej
  4. wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Koszarowej – planowane do przeniesienia w miejsce zgodne z wytycznymi.

Zadanie zrealizowane zostanie w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Wykonawca na zakończenie inwestycji ma 60 dni od dnia podpisania umowy. Całkowity jej koszt wynosi 248 900,00 zł brutto.

Aktualności

Powrót na początek strony