Kwalifikacja Wojskowa 2021

 

OBWIESZCZENIE NR 14/2021

WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

o kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r. oraz od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. na podstawie
art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 47).

§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2002 r.;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków,
  o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności
  do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Kwalifikację wojskową osób wymienionych w § 2 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, przeprowadzą niżej wymienione komisje lekarskie:

Lp

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu/Miasta

Terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich

Czas pracy komisji

1

Augustowskiego

Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie, ul. Hoża 2 B

Miasto Augustów

Gminy miejsko-wiejskie: Lipsk

Gminy wiejskie: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin

07 czerwca – 24 czerwca 2021 r.

2

Białystok

Klub Osiedlowy „Millenium” w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 D

Miasto Białystok

08 kwietnia – 11 czerwca 2021 r.

27 września – 08 listopada 2021 r.

3

Białostockiego

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79 A

Gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin,

Wasilków, Zabłudów

Gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna,

Zawady

12 kwietnia – 10 czerwca 2021 r.

4

Bielskiego

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17

Miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk

Gminy wiejskie: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki

19 maja – 21 czerwca 2021 r.

5

Grajewskiego

Hotel, Restauracja „Balton” w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 69

Miasto Grajewo

Gminy miejsko-wiejskie: Rajgród, Szczuczyn

Gminy wiejskie: Grajewo, Radziłów, Wąsosz

12 kwietnia – 10 maja 2021 r.

6

Hajnowskiego

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
ul. 3-go Maja 42

Miasto Hajnówka

Gminy miejsko-wiejskie: Kleszczele

Gminy wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka

05 maja – 17 maja 2021 r.

7

Kolneńskiego

Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1

Miasto Kolno

Gminy miejsko-wiejskie: Stawiski

Gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl

07 kwietnia – 20 kwietnia 2021 r.

8

Łomża

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3

Miasto Łomża

01 czerwca – 07 lipca 2021 r.

9

Łomżyńskiego

Starostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27

Gminy miejsko-wiejskie: Jedwabne, Nowogród

Gminy wiejskie: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna

06 września – 28 września 2021 r.

10

Monieckiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul.Tysiąclecia 15

Gminy miejsko-wiejskie: Goniądz, Knyszyn, Mońki

Gminy wiejskie: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne

13 września – 30 września 2021 r.

11

Sejneńskiego

Ośrodek Kultury w Sejnach ul.1-go Maja 17

Miasto Sejny

Gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny

18 października – 22 października 2021 r.

12

Siemiatyckiego

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3

Miasto Siemiatycze

Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn

Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze

07 kwietnia – 23 kwietnia 2021 r.

13

Sokólskiego

Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

Gminy miejsko-wiejskie: Dąbrowa Białostocka, Krynki, Sokółka, Suchowola

Gminy wiejskie: Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo

07 kwietnia – 30 kwietnia 2021 r.

(oprócz 22 i 23 kwietnia)

14

Suwałki

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60

Miasto Suwałki

09 września – 30 września 2021 r.

15

Suwalskiego

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60

Gminy wiejskie: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki,

Wiżajny

24 sierpnia – 06 września 2021 r.

16

Wysokomazowieckiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1000-lecia 15

Miasto Wysokie Mazowieckie

Gminy miejsko-wiejskie: Ciechanowiec, Czyżew, Szepietowo

Gminy wiejskie: Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Wysokie

Mazowieckie

20 września – 19 października 2021 r.

17

Zambrowskiego

Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3

Miasto Zambrów

Gminy wiejskie: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów

11 października – 28 października 2021 r.

§ 4. Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu ujęcia ich w imiennym zestawieniu.

§ 5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);

5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

6) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

§ 6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) książeczkę wojskową;

3) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

4) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 7. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 8. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 9. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§ 10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 11. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

WOJEWODA PODLASKI

(-) Bohdan PASZKOWSKI

 

Aktualności

Powrót na początek strony