„Sienkiewiczowska Lekturiada” podsumowana

Ilustracja do artykułu DSC04221.JPG

27 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie odbyło się uroczyste podsumowanie Miejskiego Projektu Edukacyjnego „Sienkiewiczowska Lekturiada” realizowanego pod Patronatem  Burmistrza Miasta Grajewo – Pana Dariusza Latarowskiego.

Cele projektu:

  • upamiętnienie 103. rocznicy śmierci wielkiego, polskiego pisarza Noblisty;
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży szkolnej;
  • integracja wokół Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie;
  • przygotowanie szkoły do miejskich obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.

W uroczystości wzięli udział: uczniowie – uczestnicy organizowanych konkursów wraz z rodzicami i opiekunami, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice i rodzeństwa uczniów biorących udział w części artystycznej, Przedstawiciele Rady Rodziców, zaproszeni goście, w tym: Burmistrz Miasta Grajewo p. Dariusz Latarowski wraz z małżonką, Główny Specjalista ds. Oświaty p. Julita Wiluk, Sekretarz Miasta p. Ryszard Wolwark, Przewodnicząca Rady Miasta (jednocześnie współorganizatorka wydarzenia) – p. Halina Muryjas-Rząsa, Wiceprzewodniczący RM p. Wiesław Janusz Dembiński, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM – p. Monika Stefańska, Radni Miasta Grajewo,  p.o. Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej p. Beata Skwarek,  członkowie komisji oceniającej prace konkursowe – p. Lucyna Bagińska, p. Wiesława Lendo, p. Aleksandra Monika Kuczyńska, p. Ryszard Rogiński, przedstawiciele podmiotów współpracujących – p. Ewa Bobińska i p. Paulina Bagińska z Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie, p. Dorota Zelman (Klub Seniora).

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły, pan Karol Choynowski, który  podkreślił rangę oraz zasięg miejski i ogólnopolski projektu wpisującego się w harmonogram działań związanych z obchodami 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.

Dalszą część uroczystości poprowadzili uczniowie klas ósmych: Oliwia Dzięgielewska i Cezary Wróblewski. Przedstawili oni przedsięwzięcia realizowane  w kolejnych etapach projektu zilustrowane w prezentacji multimedialnej.

W grudniu były wysyłane pocztówki z pozdrowieniami do szkół grajewskich i sienkiewiczowskich z terenu kraju. W sumie wysłano 100 pocztówek otrzymanych z Urzędu Miasta Grajewo, za co dziękujemy. W to działanie byli zaangażowani uczniowie klas starszych i Samorząd Uczniowski.

A oto treść zamieszczana na pocztówkach:

Ślemy moc pozdrowień z Grajewa. Rok 2020 jest dla nas wyjątkowy. Będziemy świętować 480.rocznicę nadania praw miejskich, a jako że Szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, wpisał się on w historię Grajewa. Tą radosną informacją dzielimy się z Wami, bowiem już przygotowujemy się do czekających nas wydarzeń. Naszym działaniom patronuje Burmistrz Miasta. A w Nowym Roku życzymy Wam wszystkiego ,co dobre i piękne. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza.

Kolejnym etapem realizacji projektu była wystawa zorganizowana w dniach 21-22 listopada 2019 r. w holu szkoły, tuż przed tryptykiem Henryka Sienkiewicza, upamiętniająca 103. rocznicę śmierci wielkiego pisarza. Ciekawe materiały i kolejne wydania utworów pisarza przyciągały dzieci i dorosłych.                                           

Ponadto 380 rodziców wzięło  udział w sondażu dotyczącym ulubionych dzieł Noblisty przeprowadzonym przez uczennice: Joanna Popowska, Oliwia Czaplicka, Patrycja Kuczyńska (kl. VIII c, Koło Przyjaciół Biblioteki), Magdalena Antoniak (kl. VII a), Gabriela Fidler, Wiktoria Siedlecka (kl. VIII a).

Oprócz tego zaprosiliśmy szkoły miejskie i sienkiewiczowskie z terenu kraju do wykonania okolicznościowych wystaw poświęconych Nobliście i nadesłania nam 3 zdjęć, w tym zdjęcia szkoły. Zamieszczane były one sukcesywnie na naszej stronie internetowej: sp4.grajewo.com W sumie otrzymaliśmy 23 takie informacje, między innymi z Woli Okrzejskiej, Okrzei, Krakowa, Warszawy, Malborka, Rzeszowa, Skierniewic, Myszkowa, Oblęgorka, Pruszkowa, Turka, Płońska, Grajewa, Hajnówki, Leszna, Puław, Jaczowa, Jastrzębia, Siedlec, Wąsosza, Głobina i Wąsoszy.

W dniu 27 lutego głównym punktem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom przeprowadzonych konkursów i podziękowań nauczycielom-opiekunom, jurorom, szkołom, organizatorkom i Radzie Rodziców.

Uczniowie otrzymali nagrody w niżej wymienionych konkursach zorganizowanych w ramach realizacji projektu:

Miejski Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „Najciekawsza sylweta bohatera sienkiewiczowskiego”  adresowany do uczniów klas III z terenu miasta Grajewo: 

I MIEJSCE – Maria Łukowska kl. III a (SP 1 Grajewo)
Nauczyciel – p. Małgorzata Balicka
II MIEJSCE – Julia Haponik kl. III b (SP 1 Grajewo) i Paulina Pieńkowska kl. III b (SP 1 Grajewo)
III MIEJSCE – Wiktoria Zolnik kl. III b (SP 1 Grajewo) i Amelia Sienicka kl. III a (SP 4 Grajewo)
Nauczyciele – p. Barbara Rostek (SP 1), p. Jadwiga Laszczkowska (SP 4)

WYRÓŻNIENIA:
Szymon Jackowski kl. III b (SP 1 Grajewo)
Nauczyciel – p. Barbara Rostek
Lena Karwowska kl. III a (SP 4 Grajewo)
Piotr Korycki kl. III a (SP 4 Grajewo)
Nauczyciel – p. Jadwiga Laszczkowska
Maja Gosiewska kl. III d (SP 4 Grajewo)
Nauczyciel – p. Barbara Krukowska

Miejski Konkurs Czytelniczo-Informatyczny „Odkrywamy na nowo Henryka Sienkiewicza” adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Grajewo:

Kategoria – film
NAGRODA – Kamil Domalewski kl. III d (ZS nr 2 Grajewo)
Nauczyciel – p. Marcin Bobrowski

Kategoria – prezentacja multimedialna
NAGRODA – Agnieszka Ciukszo kl. VII b (SP 4 Grajewo) i Karolina Świderska kl. VII b (SP 4 Grajewo)
WYRÓŻNIENIE – Iga Chudek kl. VIII d (SP 4 Grajewo)
Nauczyciel – p. Joanna Waniewska

Kategoria – projekt pocztówki
NAGRODA – Piotr Kozłowski kl. VII b (SP 4 Grajewo)
Nauczyciel – p. Joanna Waniewska
WYRÓŻNIENIE – Anna Kindeusz kl. VII b (SP 2 Grajewo)
Nauczyciel – p. Gabriela Michalska

Pamiątkowym prezentem dla publiczności była pocztówka Piotra wydrukowana w Drukarni eko-DRUK w Szymanach, którą każdy  z widzów otrzymał przy wejściu.

Szkolny Konkurs Wiedzy „Znam Patrona naszej szkoły” dla uczniów klas IV-VIII

Oto zwycięzcy w poszczególnych ciągach klasowych:
Klasy IV – Weronika Ruszczyk kl. IV c
Nauczyciel – p. Urszula Krystyna Bołonkowska
Klasy V –  ex aequo Julia Rutkowska, Zuzanna Górska kl. V a
Nauczyciel – p. Waldemar Jarosław Koniecko
Klasy VI –  Magdalena Karwowska kl. VI d
Nauczyciel – p. Beata Szewczyk
Klasy VII – Karolina Świderska kl. VII b
Nauczyciel – p. Urszula Krystyna Bołonkowska
Klasy VIII – Kalina Kacprzak kl. VIII b
Nauczyciel – p. Halina Muryjas-Rząsa

 Nad  wyłonieniem laureatów poszczególnych konkursów pracowało niezależne Jury w składzie: p. Lucyna Bagińska, p. Wiesława Lendo p. Urszula Ostrowska, p. Aleksandra Monika Kuczyńska i p. Ryszard Rogiński.  Otrzymało ono również symboliczne podziękowania.

Miłym akcentem spotkania były scenki sienkiewiczowskie – łączące w sobie rzeczywistość literacką z piosenką współczesną.

 Scenka „MÓJ CI ON!”

Wystąpili:
Danuśka – Maya Zyskowska kl. VI d
Księżna – Marta Pawełkowska kl. VII b
Zbyszko – Cezary Wróblewski kl. VIII d
Maćko – Rafał Romanowski kl. VIII d

Scenka  „MIŁOŚĆ, MÓJ MIŁY, TO JA!”

Wystąpili:
Krzysia – Zuzanna Komosińska kl. VIII d
Basia – Zofia Stankiewicz kl. VI e
Ketling – Mateusz Nitkowski kl. VIII d
Wołodyjowski – Wojciech Szewczyk kl. VIII d

W trakcie uroczystości symboliczną statuetkę wręczono Mayi  Zyskowskiej, laureatce licznych konkursów piosenki w kraju i nie tylko, która dostarczyła grajewianom wielu emocji, występując w programie The VOICE KIDS. Poznała kulisy pracy nad programem, pracowała z Baronem i Tomsonem.  Promuje szkołę i miasto, a w szkole  służy nam swoim talentem, tak jak podczas uroczystości. Statuetkę i symboliczne gadżety promujące miasto wręczyli: Dyrektor szkoły – p. Karol Choynowski, Burmistrz Miasta  Grajewo – p. Dariusz Latarowski i Przewodnicząca Rady Miasta – p. Halina Muryjas-Rząsa.

Tradycyjnie już podczas tego wydarzenia została wyrecytowana Oda do Patrona, której okolicznościowy tekst powstał  na jedną z uroczystości sienkiewiczowskich. Pięknie zaprezentował się  Igor Borawski, uczeń klasy VII b, laureat wielu konkursów recytatorskich, zaś w końcowej części wzbogacił ją muzycznie Oliwier Cybula z klasy VII b, wykonując na akordeonie dwa popularne utwory.

Miło nam było, że głos zabrali goście. Burmistrza Miasta Grajewo p. Dariusz Latarowski patronujący zrealizowanemu już projektowi podkreślił, że zaplanowany cykl wydarzeń pięknie wpisał się w obchody 480. rocznicy  nadania praw miejskich Grajewu, wyraził słowa uznania autorkom pomysłu i zwrócił uwagę na wiele dróg jego realizacji integrujących środowisko szkolne, pozaszkolne, a nawet ogólnopolskie. Pogratulował serdecznie zwycięzcom poszczególnych konkursów, ich nauczycielom i rodzicom.

Ze słowami uznania zwróciła się do organizatorów i publiczności p. Beata Skwarek, p.o. Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.  Podarowała ona Katalog zbiorów z dedykacją. Miłe słowa skierowali do nas pisemnie, przesyłając również katalog jego autorzy – Katarzyna i Maciej Cybulscy oraz Teresa Kożuch – nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei. Pozdrowienia otrzymaliśmy także ze szkół sienkiewiczowskich, w tym z Katowic. 

Podsumowaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa nagrodzonych prac konkursowych oraz projekcja nagrodzonego filmiku i prezentacji multimedialnych.

W końcowej części spotkania zostały również wręczone nagrody w następujących konkursach:

Szkolny Konkurs Wiedzy „Czy znasz swoje miasto?” adresowany do chętnych uczniów klas IV – VIII zorganizowany przez p. Annę Bukowską, p. Lillę Pietrzykowską i p. Wiesława Jerulanka

I MIEJSCE – Marta Pawełkowska kl. VII b
 II MIEJSCE  – Cezary Wróblewski  kl. VIII d 
III MIEJSCE – Wojciech Szewczyk kl. VIII d

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG”

BARDZO DOBRY WYNIK uzyskała Emilia Grabowska kl. VI d.

Fundatorami wręczonych nagród byli: Burmistrz Miasta Grajewo w ramach przyznanego patronatu, Rada Rodziców na czele z jej przewodniczącym, p. Wojciechem Fajferem, Właścicielka Księgarni „Alfa” p. Eulalia Haponik,  organizatorki: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Urszula Krystyna Bołonkowska i Sabina Łempicka oraz Grajewskie Centrum Kultury.

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Grajewo za patronat, uczniom, rodzicom, koleżanko i kolegom nauczycielom, przybyłym gościom oraz wszystkim szkołom zaangażowanym w realizację Sienkiewiczowskiej  Lekturiady, do których zostaną wysłane symboliczne podziękowania oraz egzemplarz Gazety Grajewskiej.

Ze słowami podziękowania zwracamy się do p. Małgorzaty Zyskowskiej (mama Mayi) i p. Moniki Soroko (Stowarzyszenie KULTURA NIEZALEŻNA) za pomoc w przygotowaniu solistek.

Dziękujemy Grajewskiemu Centrum Kultury za wypożyczenie strojów dla uczniów występujących w scenkach sienkiewiczowskich.  

Realizacja projektu dostarczyła zarówno uczestnikom, jak i nam, organizatorom wiele satysfakcji i radości. Słowa uznania, odzew szkół sienkiewiczowskich i nie tylko oraz wrażenia zarejestrowane w Kronice Szkoły oraz w miejskiej Księdze Pamiątkowej raz jeszcze wpisały się w słowa Patrona: „nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory…”

Koordynatorki projektu – Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Urszula Krystyna Bołonkowska, Sabina Łempicka

Więcej wydarzeń: sp4.grajewo.com

Fot. SP 4 Grajewo

Aktualności

Powrót na początek strony