Wiosną rozkwitają miejskie inwestycje

5. jaśminiowa.jpg

Zdjęcia z lotu ptaka idealnie pokazują rozmach i lokalizację przedsięwzięć, które trwają w naszym mieście.

Wśród tych działań są między innymi: remont nawierzch­ni ulicy A. Mickiewicza i dr. Tadeusza Nowickiego w centrum czy prace realizowane na osiedlu Południe. W tej części miasta postępuje realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa brakują­cych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie”, w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szeroki zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wo­dociągowej w ulicach: M. Konopnickiej, Miłej, Lawendowej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Gen. Dąbrowskiego, S. Żeromskiego oraz częściach Ekologicznej i Św. Piotra. Do tego dochodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Konopskiej, Partyzantów, Przemysłowej, Ekolo­gicznej, Jaśminowej i w części ulicy Piłsudskiego.

Zaawansowane są również prace dotyczące budowy TBS­-owskiego bloku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Południe. Przypomnijmy, że powstanie budynek wielorodzinny 36 lokalowy, posiadający cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną, dostosowany do istniejącej za­budowy. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Dopłat oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Zgodnie z planem idzie również budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej. Ten będzie jednoklatkowy, trzykondygnacyjny i podpiwniczony. W obiek­cie znajdą się 24 mieszkania, w tym dwa dostosowane do po­trzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Nadal trwa budowa i przebudowa dróg miejskich w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Na ten cel Mia­sto Grajewo uzyskało najwyższe w historii samorządu dofinan­sowanie- blisko 30 milionów złotych. W efekcie inwestycja obejmuje obszar 24 ulic: Spokojnej, Rtm. Konopki, Perlitza, Ułańskiej, Legionistów, Grzybowej, Jaśminowej, Miłej, Kon­waliowej, Grabowskiego, Pilota Sztramko, Partyzantów, Po­lnej, Piaskowej, Tabortowskiego, Baśniowej, Św. Jana Pawła II, Danuty Siedzikówny „Inki”, Kościelnej, Św. Józefa, Św. Pio­tra, Św. Marka, Św. Maksymiliana Kolbe, Św. Floriana. Dodat­kowo w ramach tego zadania zaplanowano wykonanie łącznika na os. Południe, parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Huta i Parkowe.

To tylko część prowadzonych obecnie w mieście prac. Cały katalog tych już zrealizowanych oraz szczegóły o tych, które są przed nami, znaleźć można na portalu inwestycje-grajewo. pl. Warto dodać, że strona zyskała nową funkcję- możliwość obejrzenia inwestycji w 3D- polecamy.

Aktualności

Powrót na początek strony