Remont byłego kasyna oficerskiego zakończony

ulotka1a.jpg

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że zakończył się remont zabytkowego budynku byłego kasyna oficerskiego przy ul. Legionistów 9 (tzw. klub "Hades") i już wkrótce zacznie on w pełni służyć mieszkańcom naszego miasta.

Realizacja projektu "Rewaloryzacja budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie" była możliwa dzięki otrzymanemu za pośrednictwem LGD "Biebrzański Dar Natury" wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII, działanie 8.6 oraz dotacji celowej udzielonej przez Miasto Grajewo.

Ponad stuletni, zabytkowy budynek byłego kasyna oficerskiego wymagał gruntownej konserwacji pod kątem jego renowacji, remontu kapitalnego i wymiany zdekapitalizowanych elementów konstrukcyjno-budowlanych, wykończeniowych i techniczno-technologicznych oraz likwidacji starej i zniszczonej struktury budowlanej. W ramach prowadzonego remontu m.in. wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową oraz zainstalowano instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną. Przearanżowano również wewnętrzny układ funkcjonalny pod potrzeby zgodne z prze-znaczeniem, jak również dostosowano go do współczesnych standardów technicznych i wymogów funkcjonalnych, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szczególny nacisk położono na prace przy elewacji obiektu, która stanowi jego największy walor architektoniczno-zabytkowy. Prace remontowo-adaptacyjne prowadzone pod nadzorem służb konserwatorskich zostały wykonane w okresie IV-X 2020 r. przez firmę PHU Marta Machaj z Ełku.

W wyremontowanym budynku zostanie zlokalizowana Grajewska Izba Historyczna, której celem jest prezentowanie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego. Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji obiekt pokoszarowy przy ul. Legionistów 9 stanie się lokalnym centrum działalności kulturalnej, co niewątpliwie umożliwi poszerzenie oferty GCK m.in. o kameralne koncerty i recitale o wysokim poziomie artystycznym, koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży itp. Lokalizacja obiektu umożliwia także organizację wydarzeń kulturalnych, łączących potrzebę wykorzystania pomieszczeń w budynku i przestrzeni zewnętrznej. Część z pomieszczeń będzie stanowić zaplecze techniczno-szatniowe dla sekcji piłkarskich MOSiR.

dr Tomasz Dudziński

Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury

Aktualności

Powrót na początek strony