Dodatek elektryczny - przypominamy

Dodatek elektryczny ma funkcjonować na podobnej zasadzie, co pozostałe dopłaty zawarte w Tarczy Solidarnościowej, a więc dodatek węglowy i dodatek energetyczny.
Wniosek o wsparcie będzie można składać osobiście, za pośrednictwem platform ePUAP i Profil zaufany oraz listownie. Dokumenty są przyjmowane od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku, w gminie właściwej dla adresu zamieszkania osoby wnioskującej. Przekroczenie wskazanego w ustawie terminu, będzie jednoznaczne z odrzuceniem dokumentów. Gminy będą rozpatrywały złożone wnioski zgodnie z kolejnością ich otrzymania. Dodatek elektryczny zostanie wypłacony maksymalnie do 31 marca 2023.

Dodatek elektryczny. Dla kogo?
Dodatek do prądu będzie przyznawany gospodarstwom domowym, ogrzewanym przy pomocy energii elektrycznej, w tym pomp ciepła. W przypadku, gdy jeden adres jest zamieszkiwany przez kilka gospodarstw, wniosek o dopłatę będą mogą złożyć wszystkie rodziny, zamieszkujące w budynku. O dodatek nie mogą wnioskować osoby, które zainstalowały w budynkach fotowoltaikę.

O dodatek elektryczny nie mogą także wnioskować osoby, które skorzystały z programu dopłat do węgla oraz innych paliw.

Dodatek elektryczny. Wysokość zależna od zużycia

Jak wskazują ustawodawcy, kwota dopłaty do prądu będzie zależna od wysokości zużycia energii w 2021 roku i wyniesie:
1000 złotych - dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu nie przekroczyło 5 tys. kWh,
1500 złotych - dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu wyniosło powyżej 5 tys. kWh.

Do wniosku o wyższą kwotę wsparcia należy dołączyć rachunki za energię, które poświadczą o przekroczeniu limitu 5 MWh prądu w poprzednim roku.

Kontakt
Szczegółowych informacji na temat świadczenia oraz sposobu realizacji w Urzędzie Miasta Grajewo udzielają pracownicy pod numerem telefonu 86 273 08 21.

Aktualności

Powrót na początek strony