Informacja Burmistrza Miasta Grajewo

Grajewo, 26.08.2020 r.

WNP. 6721.2.2020

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

 

Na podstawie art. 7 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm.),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z halą garażową na samochody osobowe w kondygnacji podziemnej, towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul Wojska Polskiego w Grajewie na działkach oznacz. nr geod. 2031/142, 2031/136, obręb 0001 w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Grajewo bip.um.grajewo.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Grajewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 16 września 2020 r.

 

                                                                                                                                                        Burmistrz Miasta Grajewo

                                                                                                                                                            Dariusz Latarowski

Aktualności

Powrót na początek strony