Wilk Roku - wnioski tylko do przyszłego piątku

Wilk Roku.jpg

Przypominamy, że tylko do przyszłego piątku (29 kwietnia 2022 r.) trwa nabór wniosków na kandydatów do dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku". Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta w zamkniętej kopercie zatytułowanej WILK ROKU bądź przesłać drogą pocztową (Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo lub elektroniczną (skan dokumentów) na adres sekretariat@um.grajewo.pl.

 

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, instytucji lub organizacji, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Grajewa. W tej edycji nagradzane będą osiągnięcia i działalność z 2021 roku.

 

Nagrody przyznawane będą w sześciu kategoriach:

  1. Wydarzenie Roku.
  2. Osobowość Roku
  3. Twórczość Artystyczna
  4. Wolontariusz Roku
  5. Uczeń Roku
  6. Wilk Grajewian

Aktualności

Powrót na początek strony