Ruszył konkurs "Badania na rynek" z pulą środków 750 mln zł. Termin naboru wniosków zostaje wydłużony do 12 maja.

Ilustracja do artykułu PARP-logo-960x640.jpg

Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych. Zgłaszane projekty muszą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na zlecenie. W programie mogą wziąć udział także ci przedsiębiorcy, którzy wyniki takich prac kupili.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów wynosi 1 mln zł. Nie może natomiast przekraczać 50 mln euro. Milion złotych to również maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe oraz usługi doradcze.

Maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona – wynika z kosztów kwalifikowalnych i dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej na inwestycje, przy czym maksymalne wsparcie na prace rozwojowe wynosi 450 tys. zł, zaś na usługi doradcze 500 tys. zł.

Nowością w tegorocznych konkursach jest możliwość uzyskania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do konkursu dostępne są na stronie internetowej PARP.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 25 marca do 12 maja 2020 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji na stronach:

Badania na rynek – konkurs ogólny – https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2

Badania na rynek – miasta średnie – https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-miasta-srednie-1

Badania na rynek – Dostępność Plus – https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-dostepnosc-plus

Aktualności

Powrót na początek strony