Teren przeznaczony pod Centrum Przesiadkowe jest już własnością miasta

mapa.jpg

Ponad osiem lat starań władz miasta przyniosło wyczekiwany efekt. Dziś, 28 grudnia2023 r., Burmistrz Dariusz Latarowski podpisał akt notarialny przyjęcia w formie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Grajewo z przeznaczeniem na cel publiczny – realizację zadań własnych gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Chodzi o działkę nr 4997/2 o powierzchni 0,4188 ha, która dotychczas była dzierżawiona przez miasto i znajdował się na niej dworzec autobusowy.

Przypominamy, że Miasto Grajewo dotychczas było właścicielem działek nr 3159/9 i 2527/3, na których w części znajduje się parking dla samochodów osobowych oraz zatoka wraz z przystankiem autobusowym. Działka, która od dziś jest własnością miasta – nr 4997/2 była kluczowym elementem w sprawie organizacji Centrum Przesiadkowego.

Jak podkreślił Burmistrz podczas dzisiejszej sesji  Rady Miasta jednym z pierwszych wniosków do przyszłorocznego budżetu będzie wniosek, aby rozpocząć prace projektowe Centrum Przesiadkowego.

Aktualności

Powrót na początek strony