Nowe boisko przy SP Nr 4

Boisko przy SP4, Fot. z arch..JPG

interreg_Lietuva-Polska_PL_v2_RGB.jpg

Miasto Grajewo poszukuje wykonawcy do budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie. Termin otwarcia ofert to 29 czerwca 2021 r. W planie wydatków budżetowych na budowę boiska lekkoatletycznego przy „Czwórce” jest 1,5 mln zł.

Budowa nowego boiska to efekt współpracy Miasta Grajewo z Samorządem Rejonu Solecznickiego w ramach projektu: "Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Dzięki temu mają powstać dwa obiekty sportowo-rekreacyjne: jeden w Grajewie przy SP 4, drugi - u litewskiego partnera. Umowę o dofinansowanie podpisaliśmy pod koniec 2020 r. Jego wysokość w ramach wspomnianego projektu dla Miasta Grajewo wyniesie 316 tys. euro.

Niedawno została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt to 19 tys. 680 zł. Teraz Miasto poszukuje wykonawcy „Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie”. Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu m.in. robót rozbiórkowych istniejących ciągów pieszych, istniejącej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, istniejącego placu gospodarczego, części istniejących trybun.

W ramach inwestycji powstanie bieżnia ogólna 400 m oraz prosta sześciotorowa o dystansie 100 m. Zadaniem wykonawcy będzie odwodnienie bieżni za pomocą korytek z tworzywa sztucznego. Powstanie odprowadzenie wód opadowych z bieżni kanalizacją deszczową. W ramach zadania zaplanowano ciągi piesze z kostki brukowej.

Ponadto inwestycja obejmuje budowę placów zabaw dostosowanych do korzystania dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, seniorów i osób niepełnosprawnych o nawierzchni z maty przerostowej oraz elementy małej architektury. Powstanie także plac do ćwiczeń rehabilitacyjnych i usprawniających dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz pole do gry w boule.

Zadaniem wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcy będzie remont trybun sektora A i B, naprawa schodów, remont terenów utwardzonych przyległych bezpośrednio do trybuny i projektowanych ścieżek, uzupełnienie mas ziemnych po rozebranych elementach wewnątrz bieżni, niwelacja i zasianie trawy.   

 

Aktualności

Powrót na początek strony