Urząd Miasta Grajewo informuje o możliwości ograniczenia lub zawieszenia obowiązków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Grajewo informuje, że każda z firm, która zawiesiła działalność lub ją ograniczyła z powodu epidemii koronawirusa, może ograniczyć, lub "zawiesić" swoje zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trzeba pamiętać, że zamknięcie działalności w tym okresie NIE JEST jednoznaczne z nienaliczaniem opłat. Aby opłaty nie były naliczane, należy złożyć nową deklarację. Dotyczy to właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych np. na: restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre punkty handlowe i inne.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo: www.grajewo.pl w zakładce Urząd Miasta › Przydatne dla mieszkańców › Odbiór odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów komunalnych

Wypełnioną deklaracje można:

- przesłać przez platformę e-PUAP,
- przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miasta Grajewo,
- wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu.

Ważne, aby deklaracja wpłynęła do urzędu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. A zatem, jeśli działalność nie funkcjonuje od marca, należy deklarację złożyć do 10 kwietnia itd.

UWAGA. Po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku złożenia kolejnej deklaracji, dostosowując ją ponownie do zmienionej sytuacji.

Aktualności

Powrót na początek strony