Nowa hala sportowa przy SP4

hala przy czwórce.jpg

7 października Kancelaria Premiera ogłosiła wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Miasto Grajewo otrzyma aż 15 mln 840 tys. zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu szkoły i boiska lekkoatletycznego przy szkole.

Miasto Grajewo przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji i dzięki dobrej współpracy Burmistrza Dariusza Latarowskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adamem Andruszkiewiczem – rodowitym grajewianinem zaangażowanym w sprawy naszego miasta - udało się pozyskać pieniądze na budowę tej ważnej inwestycji.

Burmistrz Miasta Grajewo ze względu na prośby rodziców i dyrekcji szkoły od wielu lat zabiegał o możliwość budowy hali sportowej przy SP nr 4, dlatego też Miasto Grajewo od 2017 roku posiada niezbędną dokumentację budowlaną oraz wymagane pozwolenia na budowę.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę hali sportowej wraz z łącznikiem, który w części parterowej umożliwi bezpośrednią komunikację z budynkiem szkoły. Wejście główne do hali sportowej zostało zaprojektowane od strony północno-wschodniej oraz od istniejącej szkoły projektowanym łącznikiem. Zaplanowano modyfikację istniejącego układu komunikacyjnego terenu przyszkolnego wydzielając miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych, powstaną nowe utwardzone dojścia i dojazdy.

Projektowany budynek hali sportowej będzie budynkiem parterowym w części hali sportowej i 2-kondygnacyjny w części zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym nad halą sportową. Hala sportowa przeznaczona będzie do prowadzenie zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz organizowania imprez sportowych.

Boisko w hali będzie posiadać wymiary: 24,18 x 45,14 m i wysokość 10,67 m, co pozwala na organizowanie zawodów sportowych i gier o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie zajęć rekreacyjnych. Parkiet hali pomieści pełnowymiarowe pola do gier zespołowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Na parterze sali zaplanowano trybuny teleskopowe na ok. 200 miejsc. W części socjalno – sanitarnej na parterze zaplecze szatniowo - sanitarne (dwa zespoły szatniowe złożone z szatni, natrysków, umywalni i sanitariatów), pokój nauczycieli, oraz zespół ogólnodostępnych toalet – w tym dla osób niepełnosprawnych. Na parterze zaprojektowano również magazyn sprzętu sportowego, siłownię, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na I piętrze zaplanowano trybuny dla 185 widzów, zespół szatniowy, toalety, pokój sędziów, salę fitness oraz salę zapasów i sportów siłowych. Zadanie obejmie także remont i przebudowę istniejącego przy szkole budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym z przeznaczeniem na pomieszczenia do zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych, oraz zaplecze socjalno-sanitarne spełniające aktualnie obowiązujące wymogi.

W ramach zadania przewidziano również wykonanie robót uzupełniających przy boisku lekkoatletycznym znajdującym się przy szkole, tj.: wybudowanie utwardzonych ciągów pieszych, niewielkiej widowni przy boisku, skoczni w dal, rzutni oszczepem, pola do pchnięcia kulą, itp.

Aktualności

Powrót na początek strony