Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim

Wady postawy spotkanie w UM.JPG

W poniedziałek, 22 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. ,,Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim’’ realizowanego przez Łomżyńskie Forum Samorządowe we współpracy m.in. z Miastem Grajewo.

Uczestniczyli  w nim przedstawiciele szkół podstawowych z terenu powiatu grajewskiego, Maciej Bednarko Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo wraz pracownikami Urzędu Miasta,  a także koordynatorzy projektu z ramienia Łomżyńskiego Forum Samorządowego – Dorota Urbanowska, Karol Łupiński i bezpośredni wykonawca - Jan Romańczuk.

Podczas spotkania omówiono główne założenia projektu oraz przedstawiono zasady współpracy.  Przedsięwzięcie przewiduje realizację zadań w ramach dwóch poziomów: edukacyjnego oraz leczenia i rehabilitacji dzieci w nim uczestniczących. Projekt realizowany będzie na terenie szkół podstawowych w powiecie grajewskim, a jego zakończenie przewidziane jest na grudzień 2021 r.

Aktualności

Powrót na początek strony