Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka ul. Kilińskiego

Grajewo dnia 2022.12.13.

INFORMACJA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Data przetargu

Miejsce przetargu

Oznaczenie nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Nabywca wyłoniony w przetargu

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena

05.12.2022 r.

Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6 A
sala nr 29 godz. 1000

Działka oznaczona nr 955/8, 956, 957/1 o łącznej powierzchni 0,2042 ha położona przy ul. Kilińskiego

0

0

brak oferentów

688.800,00 zł

-

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

Skład komisji przetargowej:

1) Marta Borkowska – przewodniczący

2) Iwona Poniatowska – z-ca przewodniczącego

3) Danuta Konopka – członek

4) Kamila Waszkiewicz – członek

5) Andrzej Niewiarowski - członek

Aktualności

Powrót na początek strony