Budżet Obywatelski 2022. Zgłoś zadanie i miej realny wpływ na rozwój Grajewa!

Budżet Obywatelski Miasta Grajewo 2022.jpg

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo na rok 2022.

Do dyspozycji mieszkańców jest 150 tys. zł. Wzorem ubiegłego roku, tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2022 odbędzie się wyłącznie za pomocą dedykowanej platformy: https://grajewo.budzet-obywatelski.org/.

Strona ta umożliwia wnioskodawcom złożenie projektu, wygenerowanie plakatów promocyjnych oraz list poparcia, a mieszkańcom oddania głosu elektronicznie na wybrany projekt.

Zgłoszenia formularzy z propozycjami zadań ruszają 10 maja br. Zadanie ma przyczyniać się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury miasta. Ponadto zgłaszane projekty powinny zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć te pieniądze. Zgłoś zadanie i miej realny wpływ na rozwój Twojego miasta. Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2022 roku?

 

Harmonogram przeprowadzenia konsultacji
budżetu obywatelskiego w Mieście Grajewo na 2022 rok

1.

Ogłoszenie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego na 2022 r.

Pierwszy etap kampanii promocyjno-informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu przede wszystkim przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego.

do 20 kwietnia 2021 r.

2.

Składanie przez mieszkańców Miasta Grajewo formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego.

od 10 maja 2021 r.

do 23 maja 2021 r.

3.

Weryfikacja i analiza zgłoszonych zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne.

Ogłoszenie listy zadań zakwalifikowanych do głosowania.

do 14 czerwca 2021 r.

4.

Ogłoszenie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania po upływie terminu procedury odwoławczej.

do 25 czerwca 2021 r.

5.

Drugi etap kampanii promocyjno-informacyjnej mający na celu popularyzację projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

od 26 czerwca 2021 r.

do 11 lipca 2021 r.

6.

Głosowanie mieszkańców Miasta Grajewo nad wyborem zadań do budżetu obywatelskiego.

od 12 lipca 2021 r.

do 25 lipca 2021 r.

7.

Ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.

do 5 sierpnia 2021 r.

 

Aktualności

Powrót na początek strony