Nabór na rachmistrzów przedłużony do 16 lutego 2021 r.

nabor_rachmistrzow_przeduony_do_16_lutego_mini.png

Gminny Komisarz Spisowy w Grajewie informuje, że nabór na rachmistrzów spisowych do wykonywania czynności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku zostaje przedłużony do 16 lutego br.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na rachmistrzów spisowych znajdują się pod adresem https://www.grajewo.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-rachmistrzow-spisowych.html

Aktualności

Powrót na początek strony