Informacja dla wyborców w mieście Grajewo dotycząca zmian w geografii stałych obwodów głosowania w mieście Grajewo

W związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. - z powodu zmniejszenia się liczby mieszkańców miasta Grajewo poniżej liczby 20 tys. mieszkańców, konieczne stało się podjęcie przez właściwe organy działań wynikających z przepisów art. 373, 374, 415, 417 i 418 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).

Wojewoda Podlaski wydał Zarządzenie Nr 137/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2024 – 2029, Komisarz Wyborczy w Łomży wydał Postanowienie Nr 165/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie podziału miasta Grajewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz Postanowienie Nr 166/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale miasta Grajewo na stałe obwody głosowania

W rezultacie działań w/w organów na terenie miasta Grajewo nastąpiły zmiany w zakresie dotyczącym liczby okręgów wyborczych i ich rodzaju. W miejsce 4 okręgów wielomandatowych utworzonych zostało 15 okręgów jednomandatowych. W konsekwencji nastąpiły zmiany w geografii obwodów głosowania, które przedstawia poniższe zestawienie.

Burmistrz Miasta Grajewo

   Dariusz LATAROWSKI

Zestawienie zmian w podziale Miasta Grajewo na stałe obwody głosowania
Nazwy ulic, nr bloków, których dotyczą zmiany Obwodowe Komisje Wyborcze obsługujące wyborców z bloków, ulic przed zmianą w podziale Miasta Grajewo na stałe obwody głosowania - do 29.12.2023 r. Obwodowe Komisje Wyborcze obsługujące wyborców z bloków, ulic po zmianie w podziale Miasta Grajewo na stałe obwody głosowania  - od 29.12.2023 r.
Os. Centrum bloki 3,5,6,7,8,9,10,11 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 ul. Mickiewicza 3 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w   Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Dworna, ul. Krótka, ul. Książęca,
ul. Ks. Al. Pęzy
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w  Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Mickiewicza 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 4 ul. Ełcka 31
Os. Centrum bloki 20,21,22,23,24,25,28,29,29A,
30, 30A, 31,32
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 4 ul. Ełcka 31 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w  Zespole Szkół Specjalnych ul. Ełcka 11
ul. dr Tadeusza Nowickiego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w  Zespole Szkół Specjalnych ul. Ełcka 11 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 ul. Mickiewicza 3
ul. Kilińskiego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w  Zespole Szkół Specjalnych ul. Ełcka 11 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Komunalna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w  Zespole Szkół Specjalnych ul. Ełcka 11 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Kopernika Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w  Zespole Szkół Specjalnych ul. Ełcka 11 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 4 ul. Ełcka 31
ul. Ogrodowa Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w  Zespole Szkół Specjalnych ul. Ełcka 11 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 ul. Mickiewicza 3
ul. Architektów Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Braci Świackich Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Budowlana Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Elewatorska Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Fabryczna Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Geodetów Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Inwestycyjna Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Magazynowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Przemysłowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Robotnicza Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 ul. Wojska Polskiego 84
ul. Wiórowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 ul. Wojska Polskiego 84
ul. Chabrowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Cicha Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Fiołkowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Jaśminowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Konwaliowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Krokusowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Miła Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Miodowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Pocztowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Rumiankowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
ul. Traugutta Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20
ul. Wrzosowa Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 12
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 1 w Grajewie)
Osiedle 1000-lecia Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B
ul. Wojska Polskiego Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 ul. Wojska Polskiego 84
ul. Zielona Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Grajewskim Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Konstytucji 3 Maja 2B
Os. Południe bloki  1 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
5 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B
10 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
ul. Skośna Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B
ul. Szpitalna Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
(budynek po byłym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
ul. Konstytucji 3-go Maja Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2
Os. Południe bloki 30 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
30A Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
31 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
32 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B
32A Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B
33 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B
11 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
12 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
35 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
60 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
60A Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
60B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
60C Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
61 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2
mjr. Jana Tabortowskiego Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 ul. Wojska Polskiego 84
Os. Południe bloki 13 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
16 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
17 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
22 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
45 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
46 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
47 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
50 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
51 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
52 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
53 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
54 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
56 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Konstytucji 3 Maja 23
ul. Ignacego Krasickiego Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2
Os. Południe bloki 24 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
25 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
26 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
26A Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
27 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
28 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
28A Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
28B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
29 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Środowiskowym Domu Samopomocy ul Konstytucji 3 Maja 2B Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Przedszkolu Miejskim Nr 6 Os. Południe 34
62 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 ul. Wojska Polskiego 84 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2
63 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 ul. Wojska Polskiego 84 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2
63A Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 ul. Wojska Polskiego 84 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2
Pilota Kazimierza Sztramko Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Zespole Szkół Nr 2 ul. Wojska Polskiego 84 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 ul. Krasickiego 2

Aktualności

Powrót na początek strony