Komunikat Burmistrza Miasta Grajewo - Targowisko Miejskie

Grajewo, 2020.05.19.K O M U N I K A TBurmistrz Miasta Grajewo informuje, że od dnia 20 maja 2020 r. odstępuje się od rezerwacji miejsca na Targowisku Miejskim w Grajewie przez osoby handlujące i dopuszcza się wjazd/wejście na teren targowiska wszystkim podmiotom wnoszącym opłatę targową – z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (tj. z zachowaniem 2 m odległości pomiędzy stoiskami prowadzącymi sprzedaż).

Kupujący oczekują (w kolejce) na wejście na teren targowiska przy wskazanej przez osobę upoważnioną bramie wejściowej, aby ilość osób kupujących na targowisku w tym samym czasie nie przekraczała limitu 4 osób na jedno stanowisko sprzedaży.Osoba upoważniona przez zarządcę targowiska egzekwuje przestrzeganie ograniczeń oraz zasad bezpieczeństwa przez sprzedających i kupujących. Nad przestrzeganiem zasad będzie także czuwała Policja.Targowisko w niedzielę i święta będzie zamknięte do odwołania.Dariusz Latarowski

Burmistrz Miasta Grajewo
Aktualności

Powrót na początek strony