W ramach programu "Zdalna Szkoła" do szkół trafiły 32 laptopy

Ilustracja do artykułu IMG_0123.JPG

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1:1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie w kwocie 80 000 zł na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła". Grant przeznaczono na zakup 32 laptopów, które będą użyczane uczniom oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4. Oficjalne przekazanie sprzętu dyrektorom szkół odbyło się w czwartek, 4 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Aktualności

Powrót na początek strony