Odbiory inwestycji: Łazienna i Popiełuszki

Teren przy ul. Popiełuszki 11.JPG

Dziś (4 grudnia 2020 r.) nastąpił odbiór robót polegających na "Utworzeniu terenów zielonych w mieście Grajewo" oraz zadania "Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Ks. J.Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa".

Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski osobiście uczestniczył w odbiorach; wskazywał na to co jeszcze należałoby zrobić w przyszłości na wymienionych terenach. Najpierw urzędnicy oraz wykonawcy udali się na ul. Łazienną, gdzie nastąpił odbiór robót "Utworzenie terenu zielonego przy ul. Łaziennej". Prace obejmowały m.in.: wykonanie trawników dywanowych, posadzenie drzew liściastych i iglastych oraz krzewów liściastych, obsadzenie kwietników bylinami, a także rozrzucenie warstwy kory. Wartość zadań to 204 tys. 660 zł. Efekty tych prac będą bardziej widoczne oczywiście wiosną.

Warto też wspomnieć, że niedawno ogłoszono przetarg na realizację innej inwestycji związanej z tym terenem: „Budowę nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej w Grajewie”. Wyłoniono firmę z Grajewa - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL. Planuje się, że 8 grudnia zostanie podpisana umowa, w ramach której będzie wykonany: chodnik z szarej kostki brukowej oraz wjazdy na posesje z czerwonej kostki brukowej.

Dziś nastąpił również odbiór innej, już wspomnianej, inwestycji "Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Ks. J. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa". Jej koszt to 546 tys. zł. Zostały tu wykonane roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne oraz zieleń. W ramach inwestycji powstała m.in. droga dojazdowa, parkingi, zatoka autobusowa i zatoka postojowa, chodniki z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i inne. Warto dodać, że na jednym z terenów zielonych stworzono już przyłącze wodociągowe do projektowanej w tym miejscu fontanny, drugiej w Grajewie (pierwsza fontanna została już uruchomiona w Parku Solidarności, odłączona na okres jesienno-zimowy - zostanie przywrócona wiosną, przyp. red.).

Przypominamy, że szczegółowe informacje o inwestycjach zrealizowanych od 2015 r. znajdą Państwo na Mapie Inwestycji w Grajewie pod adresem: www.inwestycje.grajewo.pl

Aktualności

Powrót na początek strony